Bedömning av kunskaper i geografi

DSpace Repository

Bedömning av kunskaper i geografi

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Vucinic, Maja
dc.date.accessioned 2008-02-22T09:41:53Z
dc.date.available 2008-02-22T09:41:53Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/5857
dc.description I arbetet studeras kopplingen mellan bedömning och mål i en klass, i skolår 5, när det gäller geografi. Jag har undersökt vilka mål undervisningen riktar sig mot, vad och hur läraren bedömer samt i vilken utsträckning bedömningen är ”rättvis” i den mening att den överensstämmer med målen i kursplanerna. Studien har gjorts genom en fallstudie och inom denna har jag gjort klassrumsobservationer, intervjuat läraren och analyserat uppgifter som eleverna arbetat med. Insamlade data har sedan analyserats utifrån kunskapsformerna (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) och även jämförts med de nationella målen. I resultatet har framkommit att det finns en överrensstämmelse mellan mål och bedömning, och därmed att förutsättning för rättvis bedömning finns. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject bedömning en
dc.subject geografi en
dc.title Bedömning av kunskaper i geografi en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok LifeEarthScience en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics