Inverkan på dagligt liv hos patienter med hypertyreos

DSpace Repository

Inverkan på dagligt liv hos patienter med hypertyreos

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inverkan på dagligt liv hos patienter med hypertyreos
Author Nyström, Jacqueline ; Khushal, Karima
Date 2008
English abstract
The aim of this study is to elucidate the psychic aspects of hyperthyroidism and how it influences on the daily life. The study turns to nurses who can use it in the work to facilitate the caring of the individual and gives deeper knowledge for future colleagues. Hyperthyroidism is a disease that is more common in Sweden & that can give big influence on the individual’s daily life if it is not getting discovered and treated in time. The method that has been chosen is a literature study, ten scientific articles has been systematically and critically checked by using Polit & Hunglers critical check for science. The result showed a several psychical symptoms that affect the daily life that leads to reduced general quality of life and reduced vitality and emotionality that make patients feel limits in their daily life.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa de psykiska aspekterna av att drabbas av hypertyreos och hur det påverkar individens dagliga liv. Studien vänder sig till sjuksköterskor som kan använda studien i sitt arbete för att underlätta omvårdnaden kring patienter med hypertyreos, vilket på så sätt ger kunskap åt blivande kollegor. Hypertyreos är en sjukdom som blir alltmer vanlig i Sverige och som kan ge stora inverkningar på individens dagliga liv om den inte upptäcks och behandlas i tid. Metoden som valts är en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar blivit systematiskt och kritiskt granskade utifrån Polit & Hunglers kriterier för vetenskap. Resultatet visar att ett flertal psykiska symtom påverkar som kan ge stora inverkningar på individens dagliga liv, vilket leder till reducerad generell hälsa och minskad vitalitet och känslomässighet, därmed upplever patienter begränsningar i det dagliga livet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject depression
anxiety
nursing
QoL
mental health
well-being
Handle http://hdl.handle.net/2043/5864 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics