Den mentala kartans roll i geografiundervisning kring elevers närmiljö

DSpace Repository

Den mentala kartans roll i geografiundervisning kring elevers närmiljö

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den mentala kartans roll i geografiundervisning kring elevers närmiljö
Author Ahldin, Christian ; Rydh, Linda
Date 2008
Swedish abstract
Examensarbetet undersöker, genom mentala kartor, hur elever i en klass i årskurs tre ser på sin närmiljö. Vidare vill vi ta reda på hur pedagoger arbetar med närmiljön i undervisningen. Intervjuer genomfördes med eleverna och pedagogerna besvarade en enkät. Resultatet visar att eleverna i studien utgår ifrån sin bostad och pedagogerna utgår ifrån skolan när de reflekterar kring närmiljön. Undersökningen uppmärksammar också att pedagogerna verkar tänka på närmiljö på två sätt, dels professionellt och dels privat. När de beskriver att närmiljö är kring där man bor och dagligen vistas är det den privata rollen som är i fokus medan när de reflekterar kring närmiljö och eleverna, träder de in i en professionell roll. Eleverna verkar ha utgått från sin fritid när de ritade sin närmiljö.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject alternativ geografiundervisning, elever, karta, mental karta, pedagoger, undervisning i elevers närmiljö, årskurs tre.
Handle http://hdl.handle.net/2043/5896 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics