Matematiksvårigheter i förberedelseklassen

DSpace Repository

Matematiksvårigheter i förberedelseklassen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematiksvårigheter i förberedelseklassen
Author Al-Noori, Abdulathim
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka svårigheter eleverna har i förberedelseklasser och vad förberedelseklasslärarna anser om matematikundervisningen i förberedelseklassen. Dessutom skall modersmålslärarens roll i matematikundervisningen belysas. Jag har valt enkätundersökning med elever och förberedelseklasslärare samt intervjuer med modersmålslärare som metod. Resultaten pekar på att förberedelseklasseleverna har problem med det svenska språket, samt att modersmålslärarna spelar stor roll för undervisningen. Eleverna i förberedelseklasserna kan klara av matematikundervisningen trots en dålig bas i det svenska språket. Detta görs med genom en tvåspråkig undervisning med hjälp av både förberedelseklassläraren och modersmålsläraren. Modersmålsläraren kan förmedla matematikundervisningen på ett sätt som är enklare för de nyanlända eleverna att ta till sig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förberedelseklass
matematik
Modersmålslärare
Tvåspråkig undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5922 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics