Gott och Blandat- Pedagogers tankar om åldersblandade klasser

DSpace Repository

Gott och Blandat- Pedagogers tankar om åldersblandade klasser

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gott och Blandat- Pedagogers tankar om åldersblandade klasser
Author Tjäder, Anna
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med den här uppsatsen är att få en förståelse för pedagogers tankar kring arbete i åldersblandade klasser. Jag har genomfört intervjuer med fyra lärare som alla har erfarenheter både av åldersblandade och åldershomogena klasser. Lärarna arbetar på två olika skolor. Den ena skolan arbetar inte längre åldersblandat utan har valt att gå tillbaka till åldershomogena klasser. Resultatet visade det både finns fördelar och nackdelar med åldersblandade klasser. Enligt pedagogerna får eleverna i de åldersblandade klasserna ofta ett bra självförtroende och en god status i gruppen. Pedagogerna tycker också det är bra att de äldre eleverna blir bra föredöme till de yngre eleverna. De många uppbrott av grupper och relationer som eleverna varje år ställs inför är däremot mindre bra, för eleverna själva tar det bara lång tid varje år att lära känna sin nya klass. Då de även förlorar några klasskompisar varje år bryter det upp relationer. Alla lärarna kände att det var merarbete i form av extra planering i den åldersblandade klassen, mycket på grund av att åldrarna ändå delas upp och när väl klassen var i helklass låg kunskapsspannet så brett att man var tvungen att tänka på många olika nivåer. Ur lärarsynpunkt kan det underlätta att få mindre nya elever vid skolstart, då det bara blir en handfull nya elever att lära känna. Av lärarna i intervjun föredrog två att arbeta åldershomogent och två kunde tänka sig att arbeta både åldersblandat och åldershomogent.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject åldersblandade klasser
åldersblandad undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5941 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics