Att mötas i text

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Att mötas i text
Author Widholm, Anna
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att studera huruvida det vidgade textbegreppet kan skapa ett samarbete mellan bildämnet och svenskämnet. I studien har jag även undersökt om synen på det vidgade textbegreppet skiljer sig åt mellan bildlärare och svensklärare. Jag har även studerat om synen på det vidgade textbegreppet skiljer sig åt mellan den ämnesdidaktiska litteraturen för bildämnet respektive svenskämnet. När jag undersökt detta har jag intresserat mig för Pierre Bourdieus tankar om högt och lågt inom kulturen. Med begreppet högt och lågt menas att det finns en kulturell hierarkisering inom kulturen som bibehåller kulturella skillnader mellan olika konstarter och uttrycksformer och som en följd av detta mellan olika klasser i samhället. Jag har undersökt om denna syn finns med i bildlärarnas och svensklärarnas syn på det vidgade textbegreppet och detta har jag gjort genom kvalitativa intervjuer med fyra lärare. I intervjuerna har det visat sig att det vidgade textbegreppet används av både bildlärare och svensklärare och att det finns en öppenhet till samarbete om inte detta inkräktar för mycket på det egna ämnet. Det har även visat sig att textbegreppet ges samma innebörd i bildämnets ämnesdidaktiska litteratur och i svenskämnets. Min slutsats är att det vidgade textbegreppet används i mindre projekt men att det inte alltid finns med som ett perspektiv i all undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Det vidgade textbegreppet
Handle http://hdl.handle.net/2043/5953 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics