Bokstavliga svårigheter - faktorer som påverkar gymnasieelevers algebralärande

DSpace Repository

Bokstavliga svårigheter - faktorer som påverkar gymnasieelevers algebralärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Licentiate Thesis
Title Bokstavliga svårigheter - faktorer som påverkar gymnasieelevers algebralärande
Author Persson, Per-Eskil
Date 2005
English abstract
In a longitudinal study of a group of students from the natural science program at upper secondary school, a survey is made of which factors facilitate or obstruct their learning of algebra. Both cognitive and affective factors are considered. The five main factors that influence the teaching and learning of algebra are: pre-knowledge, concept development, instruction, time for learning and interest, attitudes and feelings. In a special part advice for teaching is given and a model for support of lower-achieving stunts is presented.
Swedish abstract
I en longitudinell studie undersöks vilka faktorer som påverkar hur elever på ett gymnasiums naturvetenskaps- och teknikprogram lär sig algebra. En årskull elevers begreppsutveckling följs under deras tre gymnasieår med hjälp av tester, enkäter och intervjuer, och de bestående kunskaperna efter gymnasietiden noteras. Särskild vikt läggs vid arbetssätt i undervisningen och de affektiva faktorerna som intresse, attityder och känslor. I en andra fas av undersökningen görs en jämförelse med en ny årskull, som studerat enligt de nya kursplanerna från 2000, för att utröna betydelsen av den tillgängliga tiden för lärande. En speciell modell för stöd till elever med svaga förkunskaper presenteras och värderas. De fem huvudfaktorer, som har störst betydelse för framgång i matematikstudierna, identifieras i studien med rubrikerna: Förkunskaper, Begreppsutveckling, Undervisning, Tid för lärande samt Intresse, attityder och känslor.
Publisher Luleå tekniska universitet - Institutionen för matematik
Series/Issue Licentiatuppsats / Luleå tekniska universitet;9
ISSN 1402-1757
Language swe (iso)
Subject algebra
gymnasium
begreppsutveckling
attityder
aktionsforskning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/5965 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics