US Urban Studies

DSpace Repository

US Urban Studies

Recent Submissions

 • Translating neoliberalism: The European Social Fund and the Governing...
  Mc Glinn, Malin  : Malmö University Serie: Migration, Urbanisation, and Societal Change; (2018) Doctoral dissertation
 • Craving gains and claiming “green” by cutting greens? An exploratory ...
  Tateishi, Eigo  
  Journal article in Journal of Urban Affairs; : Routledge (2017)
  Journal article
 • Rätten att bo : nyttan med allmännyttan
  Grander, Martin  
  Magazine article in PLAN : tidskrift för planering av landsbygd och tätorter;4 : Föreningen för samhällsplanering (2017)
  Magazine article
 • Till allmän nytta? Samtida utmaningar och möjliga vägar framåt för al... fulltext
  Grander, Martin  
  Report in Investeringar för jämlikhet : Rapport om lösningar på bostadsfrågan; : Socialdemokraterna i Skåne (2016)
  Report
 • Utvärdering av Oden. Delrapport 3 : Samverkan fulltext
  Herz, Marcus; Håkansson, Peter Malmö University. Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA)  : Malmö högskola (2017) Report

View more