En berättelse om Lärarutbildningen i Malmö

DSpace Repository

En berättelse om Lärarutbildningen i Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title En berättelse om Lärarutbildningen i Malmö
Author Holmberg, Olle
Date 2008
Swedish abstract
Baksides text: Denna skrift handlar om den nya lärarutbildningen vid Malmö högskola. Hur den kom till och hur den gestaltades. De första studenterna började hösten 2001, men diskussionen om och förberedelserna för den nya utbildningen startade flera år tidigare. Två grundläggande frågor har varit vägledande i förändringsarbetet: Hur kan man skapa nya yrkesämnen för lärare, ämnen som förenar sakkunskap inom ett universitets- eller skolämne med annan kunskap som är knuten till uppgiften som lärare? Hur kan ett fungerande partnerskap mellan lärarutbildningen och det omgivande samhällets skolor och kommuner byggas upp? Textens författare heter Olle Holmberg. Han var under perioden 1997 - 2007 chef för Lärarutbildningen vid Malmö högskola och ledde arbetet med att skapa en ny lärarutbildning. Olle Holmberg arbetade under åren dessförinnan som nära politisk medarbetare till skolminister Ylva Johansson (s) och var bl.a. ordförande i den dåvarande regeringens utredning om skolans inre arbete, Skolkommittén.
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Host/Issue Rapporter om utbildning;1
ISSN 1101-7643
Pages 147
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedgogical work
Handle http://hdl.handle.net/2043/6044 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...6044 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics