Unga vuxna med Aspergers syndrom. Diagnosen och ålderns betydelse - Sociala relationer - Samhällsstöd

DSpace Repository

Unga vuxna med Aspergers syndrom. Diagnosen och ålderns betydelse - Sociala relationer - Samhällsstöd

Details

Files for download
Icon
Ett arbete om unga ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Unga vuxna med Aspergers syndrom. Diagnosen och ålderns betydelse - Sociala relationer - Samhällsstöd
Author Johansson, Annika ; Ferrand-Drake, Anna
Date 2008
English abstract
The purpose with this study is to describe 4 young persons with AS, how they experienced their teenage time and how they are experiencing their life today. The study is based on interviews with parents of young people with AS together with literature study. The result of the study was that individuals with AS often need help and support by parents and society to manage to live as independent as possible. Other result where that the knowledge in society of AS is diversified and varied in support from society, for the individuals that are diagnosed with AS. Parents have both good and bad experiences of the support that is given from society to individuals with AS. There is a distinction between how parents experienced the situation for their children with AS, dependent of how and when the individual received the diagnose.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att via föräldrarnas iakttagelser av sina barn beskriva unga personer med Asperger syndrom. Vi har haft som mål att undersöka på vilket sätt åldern för diagnosen påverkat barnens/de ungas situation. Vi ville även belysa hur barnens/de ungas relationer med jämnåriga gestaltade sig under skoltiden och under tonårstiden. Dessutom ville vi undersöka vilka stödinsatser som barnen/de unga erhållit från samhället. Studien baserar sig på intervjuer med föräldrar till unga personer med Aspergers syndrom, samt på litteraturstudier. Resultatet av studien visade att personer med Asperger syndrom ofta behöver stöd och hjälp av föräldrar och samhället för att klara av att leva ett eget och självständigt liv. Personer med Aspergers syndrom upplevde enligt föräldrarna ofta problem i relationerna med jämnåriga, men hade vanligen en önskan om att ingå på ett normalt sätt i relationer. Speciellt stora upplevdes problemen vara under tonårstiden. Variationen i samhällsstödet till barnen/de unga med Aspergers syndrom var stort. Stödet från samhället kunde innebära speciellt anpassade pedagogiska metoder i skolan, stöd i den dagliga livsföringen, ledsagarservice och boendestöd av olika slag. Föräldrarna hade både goda och dåliga erfarenheter av det stöd och hjälp som samhället har att erbjuda. Det fanns en variation mellan hur föräldrar har upplevt situationen för sina barn med Aspergers syndrom, beroende av hur och vid vilken ålder deras barn fått sin diagnos.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Aspergers syndrom
autism
Handle http://hdl.handle.net/2043/6054 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics