Pedagogers integrering av matematik i tematiskt arbete

DSpace Repository

Pedagogers integrering av matematik i tematiskt arbete

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hellgren, Sofia
dc.contributor.author Herold, Jessica
dc.date.accessioned 2008-04-17T06:27:33Z
dc.date.available 2008-04-17T06:27:33Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/6056
dc.description Hur upplever och integrerar pedagoger, i grundskolan, matematik i tematiskt arbete. För att undersöka detta genomfördes åtta intervjuer med pedagoger, på skolor i Sverige, som profilerar sig med tematiskt arbete på deras hemsida. Metoden som valdes för att genomföra undersökningen var kvalitativa intervjuer. Resultatet visade att matematik är det ämne som pedagoger är sämst på att integrera. Det visades sig även att pedagoger upplever matematik som det svåraste ämne att integrera i sin tematiska undervisning, vilket även forskning visat. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Interdisciplinary approach en
dc.subject Integrating mathematic en
dc.subject matematik och lärande en
dc.subject mathematics instruction en
dc.subject temaarbete en
dc.subject tematisk undervisning en
dc.subject ämnesintegrerat arbetssätt en
dc.title Pedagogers integrering av matematik i tematiskt arbete en
dc.title.alternative Teachers integration of mathematics in interdisciplinary approach en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics