Recently added

DSpace Repository

Student/ Sjuksköterskeutbildning /HS: Recent submissions

 • Föräldrars upplevelser när deras cancersjuka barn vårdas på sjukhus fulltext
  Örnhag, Jessica; Norberg, Robert  : Malmö universitet/Hälsa och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • Könsstympade kvinnors erfarenheter av mötet med vårdpersonal
  Arias, Karen; Khider, Halida  : Malmö universitet/Hälsa och samhälle (2020) Student essay 15hp
 • Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerheten på akutmottagningar fulltext
  Eklund, Lotta; Holmberg, Malin  : Malmö universitet/Hälsa och samhälle (2020) Bachelor thesis
 • Nydebuterad diabetes typ 1 hos barn fulltext
  Jangemark, My; Kazemi, Behnaz  : Malmö universitet/Hälsa och samhälle (2020) Bachelor thesis
 • Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med palliativa patienter fulltext
  Al-morad, Karolin; Phuong, Lam  : Malmö universitet/Hälsa och samhälle (2020) Bachelor thesis

Search


Browse

My Account