Skolgårdar i Malmö: Barriärer eller oaser

DSpace Repository

Skolgårdar i Malmö: Barriärer eller oaser

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Skolgårdar i Malmö: Barriärer eller oaser
Author de Jong, Marjanna
Editor Lisberg Jensen, Ebba ; Ouis, Pernilla
Date 2008
Swedish abstract
Skolgårdens utformning och skolbyggnadens design påverkar stadsbilden. Stadsdelens rumsliga egenskaper påverkas av skolanläggningens utformning. Ytorna och gångstråk runt och igenom skolanläggningen används av elever och lärare, boende och andra personer. Artikeln behandlar hur detta samspel ser ut på några skolor i Malmö med olika rumsliga egenskaper och olika placering i staden. Var finns vägar och gångstråk, bidrar växtlighet och lekredskap till en levande miljö eller bidrar de till att isolera skolan från omvärlden?
Publisher Malmö högskola, Institutionen för urbana studier
Host/Issue Inne & ute i Malmö. Studier av urbana förändringsprocesser
ISSN 1654-6881
ISBN 978-91-977233-2-9
Pages 74-90
Language swe (iso)
Subject skolbyggnader
skolgårdar
rumslig struktur
användning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/6163 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...6163 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics