Internkommunikation – en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola

DSpace Repository

Internkommunikation – en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Internkommunikation – en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola
Author Hansson, Johan ; Åkesson, Erik
Date 2008
Swedish abstract
Titel: Internkommunikation - en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola Författare: Johan Hansson och Erik Åkesson Mål: Målet med den här uppsatsen är att studera hur väl internkommunikationen mellan de anställda och ledningen på Ängsdals förskola fungerar väl. Om inte, vad är det som brister? Slutligen kommer ett antal förslag på åtgärder att presenteras. Metod: Vi har använt oss av både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen har legat till grund för den kvantitativa. 18 enkäter har delats ut på Ängsdals förskola och fyra djupintervjuer har genomförts, två med anställda och två med cheferna. Resultat: Studien visar att internkommunikationen på Ängsdals förskola fungerar tillfredställande i vissa avseenden medan den fungerar otillfredsställande i andra. Framförallt är det en brist i informationen från ledningen till de anställda som måste kritiseras. Detta gäller information om förskolans profilering Reggio Emilia såväl som information om vad som diskuteras på lednings- och styrelsemötena. Samtidigt fungerar kommunikationen uppåt i organisationen mycket väl och de anställda känner att de alltid har möjlighet att tala med någon av cheferna. Sidor: 55 Kurs: Examensarbete MKV05 Termin: Vårterminen 2008 Handledare: Kristoffer Gansing och Gunnel Petersson Nyckelord: Kommunikation, internkommunikation information, organisation, kommunikationskanaler
Publisher Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
internkommunikation
organisation
kommunikationskanaler
Handle http://hdl.handle.net/2043/6175 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics