Vi jobbar redan med jämställdhet, eller?

DSpace Repository

Vi jobbar redan med jämställdhet, eller?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Svensson, Käthe
dc.date.accessioned 2008-06-12T11:36:21Z
dc.date.available 2008-06-12T11:36:21Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/6188
dc.description Syftet med studien var att undersöka och beskriva förskolepedagogernas uppfattningar om genusarbete i förskolan. Ett ytterligare syfte var att genom studien undersöka vilken betydelse specialpedagogikens handledarskap har för utvecklingen. Mina frågeställningar var: Har förskolan genusperspektiv på sin verksamhet? Hur yttrar sig genusmedvetenheten? Vilka sätt använder man för att observera ur ett genusperspektiv? Kan specialpedagogikens handledarskap användas för att höja genusmedvetenheten? För att göra detta, valde jag en kvalitativ forskningsmetod genom halvstrukturerade intervjuer med sex pedagoger. Sammanfattningsvis visade mina data att det inte fanns så mycket riktat genusarbete, men att pedagogerna menade att lärmiljön var betydelsefull. I arbetet diskuterades även vilka fördelar könssegregerade grupper i förskolan kan ha. De hinder som jag såg i jämställdhetsarbetet, var att det fanns många fördomar och missuppfattningar men att det fanns förutsättningar och möjligheter att lyckas genom en praktisk och teoretisk kunskapsbakgrund. Genom specialpedagogikens handledarskap och ledningens engagemang kan genusmedvetenheten ökas på bred front. Specialpedagogiken arbetar redan idag med gruppuppdrag och vägledning för pedagoger i arbete med delar av värdegrunden. en
dc.description.abstract We already work with equality, or? Interviews with preschool teachers about the gender perspective en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
dc.subject Genus en
dc.subject genusmedveten en
dc.subject genusperspektiv en
dc.subject handleda en
dc.subject jämställdhet en
dc.subject kön en
dc.title Vi jobbar redan med jämställdhet, eller? en
dc.title.alternative Intervjuer med förskolepedagoger kring genusperspektivet en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics