KOMMUNIKATION MELLAN LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKOR UNDER RONDEN -EN OBSERVATIONSSTUDIE

DSpace Repository

KOMMUNIKATION MELLAN LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKOR UNDER RONDEN -EN OBSERVATIONSSTUDIE

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title KOMMUNIKATION MELLAN LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKOR UNDER RONDEN -EN OBSERVATIONSSTUDIE
Author Areskoug, Dennis ; Sandberg, Johan
Date 2008
English abstract
The aim of this study was to show how communication occurs during ward round which is the most common platform for intercolleagual work between physicians and nurses. The used method was non-participant, unstructured observations and content analysis was used for the analysis. Observations were made at six different occasions at an infection unit in southern Sweden. The results showed that communication between the professions is demonstrating a hierarchical structure; however one cause for this was related to the differences in competence and field of responsibility within the professions.
Swedish abstract
Syftet med studien är att visa hur kommunikation går tillväga under rondarbetet som är den vanligaste plattformen för interkollegialt arbete mellan läkare och sjuksköterskor. Metoden som användes var icke-deltagande ostrukturerade observationer som analyserades med hjälp av innehållsanalys. Observationer gjordes vid sex tillfällen på en infektionsklinik i södra Sverige. Resultaten visar att kommunikationen mellan yrkeskategorierna tyder på att det finns en hierarkisk struktur men visar samtidigt att orsaken till viss del vilar på yrkeskategoriernas åtskilda kompetenser och ansvarsområden.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hierarki inom hälso- och sjukvård
kommunikation läkare-sjuksköterska
observationsstudie
rond
Handle http://hdl.handle.net/2043/6253 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics