Specialpedagogen en resurs att räkna med - Att utveckla matematiken i förskolan genom lek

DSpace Repository

Specialpedagogen en resurs att räkna med - Att utveckla matematiken i förskolan genom lek

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagogen en resurs att räkna med - Att utveckla matematiken i förskolan genom lek
Author Andersson, Pia ; Yderstedt, Åsa
Date 2008
Swedish abstract
I denna studie undersöktes hur specialpedagogens roll som utvecklingsledare kunde användas för att vidareutveckla pedagoger i förskolan rörande språket inom matematiken med leken som metod. Vår metod för studiens genomförande var halvstrukturerade intervjuer. Vi genomförde tio intervjuer med specialpedagoger där sju arbetade i resursteam och tre arbetade direkt i förskolans miljö. Utav den information vi fick ta del av visades bilden av specialpedagoger som innehar många kunskaper för att vidareutveckla det matematiska språket i förskolan med fokus på lek. Vårt resultat visade på varierande förutsättningar i arbetet med att stödja pedagogerna i att nå ett mer medvetet förhållningssätt beroende på specialpedagogers uppdrag från sin arbetsledare och på den aktuella situationen i respektive verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
lek
matematik
specialpedagog
språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/6306 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics