Kvinnor i historieböckerna

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kvinnor i historieböckerna
Author Olsson, Petra
Date 2008
Swedish abstract
I denna studie har jag undersökt om och hur utvecklingen gått framåt vad gäller förekomsten av kvinnor och hur dessa porträtteras i läroböcker i historia. Böckerna jag undersökte var läroböcker från tre tidsperioder; 1966-1967, 1983-1984 och 2001. I böckerna räknade jag antalet kvinnor och studerade hur de framställdes. Var de passiva eller aktiva kvinnor? Tillagda eller integrerade i historien? Jag utgick från min tes som i stort sa att det hade successivt blivit bättre med tiden och att i de sista böckerna, de från 2001 skulle vi ha ganska många kvinnor som var beskrivna på ett positivt vis.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Historybooks
Gender
Handle http://hdl.handle.net/2043/6318 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics