Riktat stöd i föräldraskapet - en måluppfyllelseutvärdering på FöräldraCentrum

DSpace Repository

Riktat stöd i föräldraskapet - en måluppfyllelseutvärdering på FöräldraCentrum

Details

Files for download
Icon
D -Uppsats
Icon
Bilaga 6
Icon
Bilaga 9
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Riktat stöd i föräldraskapet - en måluppfyllelseutvärdering på FöräldraCentrum
Author Cervin, Cecilia ; Lönn McDaniel, Maria
Date 2008
Swedish abstract
På uppdrag av FöräldraCentrum har vi under våren 2008 gjort en måluppfyllelse utvärdering med ett brukarperspektiv på deras verksamhet. FöräldraCentrums verksamhet bygger på att ge föräldrar riktat stöd i sitt föräldraskap. Syftet med att utföra utvärderingen var att ta reda på om FöräldraCentrums behandling har gett effekt utifrån klienternas upplevelser och om dessa upplevelser stämmer överens med verksamhetens mål och affärsidé. Resultaten från behandlingen samt om resultaten kvarstår har vi erhållit genom att skicka ut enkäter till ett urval av FöräldraCentrums klienter. Klienternas svar visar i resultatet på en positiv upplevelse och effekt av behandlingen som även för de allra flesta kvarstår idag. Utvärderingen visar att FöräldraCentrum uppfyller mål och affärsidé.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject föräldraskap
utvärdering
klient
måluppfyllelse
resultat
upplevelse
FöräldraCentrum
Handle http://hdl.handle.net/2043/6321 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics