Ungdomskultur vs skolkultur

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ungdomskultur vs skolkultur
Author Mezza, Mouna ; Larsson, Helén
Date 2008
Swedish abstract
Sammandrag Syftet med vår uppsats är att undersöka hur elever upplever regler i sin skolmiljö, där skolkultur och ungdomskultur möts varje dag. Underlaget har vi hämtat genom enkäter och intervjuer på fyra olika gymnasieskolor. Vi har valt att använda två olika metoder för att få ett bredare datorunderlag. Enkäter har gjort att vi fått ut svar som är kvantitativa medan intervjuerna har gett svar som är kvalitativa och har ett djup som man inte går att få ut av enkäter. Elever och lärares åsikter har gjorts synliga angående regler om media användandet, kläder och språk i skolan. Resultatet visade att eleverna inte uppfattade ordningsregler som något större problem, så länge det inte gör intrång på deras intressen. Ett genusperspektiv har trätt fram under arbetets gång och vi kan se vissa skillnader mellan könen. Nyckelord: Skolkultur, ungdomskultur, ungdomsspråk, regler och medier.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject school culture
youth culture
Handle http://hdl.handle.net/2043/6326 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics