Bariatric surgery and health-related quality of life

DSpace Repository

Bariatric surgery and health-related quality of life

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bariatric surgery and health-related quality of life
Author Lihatchi, Eugenia
Date 2008
English abstract
Overweight and obesity has increased among the adult population worldwide and has become a public health problem. Morbid obesity is associated with a higher risk for health conditions such as type 2 diabetes, coronary diseases and osteoarthritis, high mortality, expensive medical and health services and decreased quality of life. Bariatric surgery is the only effective method which could help these people to loose weight. Thus, the objective of this study was to investigate the patients’ perception of health-related quality of life after bariatric surgery. The method applied was a literature review. During the analysis, health-related quality of life was identified in four different dimensions: physical, psychological, social and the general dimension of quality of life. It was found that patients’ quality of life generally improved after surgery. The patients’ physical function, self-esteem, emotional well-being, social function improved after surgery, except for gastrointestinal quality of life. Variables like postoperative complications, depression or psychiatric disorders seemed to have a negative influence on patients’ quality of life. Differences between women and men were also revealed; women satisfied with weight loss reported a better sexual activity and women with psychiatric disorders reported lower self-esteem. Therefore, the nursing process should be individual-based.
Swedish abstract
Övervikt och obesitas har ökat bland vuxna världen över och har blivit ett allmänt hälsoproblem. Sjuklig fetma är associerad med en ökad risk för sjukdomar som diabetes typ 2, hjärtsjukdomar och osteoarthrits, ökad mortalitet, ökade kostnader för hälso- och sjukvården och minskad hälsorelaterad livskvalitet. Kirurgi för viktminskning är den enda effektiva metoden som hjälper dessa människor att reducera vikten. Syftet med denna studie var således att undersöka patientens’ upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet efter kirurgi för viktminskning. Metoden som tillämpades var en litteraturstudie. Under analysen identifierades fyra olika dimensioner av hälsorelaterad livskvalitet: fysisk, psykologisk, social och allmän. Resultatet visar att patienters livskvalitet generellt förbättras efter kirurgi. Förutom mag-tarmkanalens livskvalitet så förbättrades även patienternas fysiska funktion, självkänsla, psykologiska välbefinnande och sociala funktion. Variabler som postoperativa komplikationer, depression eller psykiatriska störningar verkade däremot ha en negativ inverkan på deras livskvalitet. Det framkom även några skillnader mellan män och kvinnor: kvinnor som var tillfredsställda med viktminskningen rapporterade ett bättre sexliv och kvinnor med psykiatriska störningar rapporterade lägre självkänsla. Således bör omvårdnadsprocessen vara individuellt baserad.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language eng (iso)
Subject bariatric surgery
health-related quality of life
morbid obesity
obesity
owerweight
patient's perception
quality of life
weight loss
Handle http://hdl.handle.net/2043/6345 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics