Barns bästa i asylprocessen - Gode mäns och Överförmyndarförvaltningens roller gentemot ensamkommande, asylsökande barn i Malmö kommun

DSpace Repository

Barns bästa i asylprocessen - Gode mäns och Överförmyndarförvaltningens roller gentemot ensamkommande, asylsökande barn i Malmö kommun

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barns bästa i asylprocessen - Gode mäns och Överförmyndarförvaltningens roller gentemot ensamkommande, asylsökande barn i Malmö kommun
Author Johansson, Angelica
Date 2007
English abstract
The aim of the essay is to study three good men’s and the Chief Guardian’s roles in relation to the rights and the needs of asylum seeking children without custodians. A focus is also on the relation between them. On the basis of laws and guidelines their relation to three child perspectives is described. The qualitative study is based on interviews with representatives from the Chief Guardian and three of the seven good men in Malmö municipality. The interviews are analysed on the basis of the perspectives and three concepts. It is pointed out that the good men work on the basis of the adult perspective and the society’s perspective. They also mean that the best interests of the child can be met when considering the child’s perspective. Their role as good man means according to themselves that they shall work in a parent’s position through guiding, safety and to solve problem that can occur. The Chief Guardian works on the basis on the society’s perspective. That is the best interests of the child according to the law. To sum up, the study points out the need for more knowledge about asylum seeking children without custodians both among the good men and among different authorities.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att studera tre gode mäns och Överförmyndarförvaltningens roller i förhållande till ensamkommmande, asylsökande barns rättigheter och behov. Studien fokuserar även på relationen mellan dessa. Utifrån lagar och riktlinjer beskrivs deras relation till tre barnperspektiv. Studien är kvalitativ och baseras på intervjuer med representanter från Överförmyndarförvaltningen och tre av Malmö kommuns sju gode män. Intervjuerna analyseras utifrån dessa perspektiv och tre begrepp. Det kom att påvisas att de gode männen arbetar utifrån det vuxna och samhällets perspektiv. De menar vidare att barns bästa uppfylls genom att ta del av barnets eget perspektiv. Deras roll som god man innebär enligt dem själva att de ska verka i föräldrarnas ställe genom vägledning, trygghet och att lösa problem som kan uppstå. Överförmyndarförvaltningen arbetar utifrån samhällets perspektiv där barns bästa beskrivs enligt lag. Sammanfattningsvis har studien kommit att påvisa behovet av mer kunskap kring ensamkommande, asylsökande barn både bland de gode männen samt hos olika myndigheter.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject gode män
Överförmyndarförvaltningen
barnperspektiv
barns bästa
Handle http://hdl.handle.net/2043/6355 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics