Unveiling French Society - A qualitative study on young Muslim women's opinions and experiences regarding the law on religious symbols

DSpace Repository

Unveiling French Society - A qualitative study on young Muslim women's opinions and experiences regarding the law on religious symbols

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Unveiling French Society - A qualitative study on young Muslim women's opinions and experiences regarding the law on religious symbols
Author Mezey, Anna
Date 2006
English abstract
The long tradition of secularism in France has a great influence in the public sphere. It is furthermore deeply ingrained in the French identity. Eventually the secular ideology resulted in a law against religious symbols in school. Since autumn 2004 Muslim girls are not any longer permitted to wear the veil in school. This thesis aims to present the perspective of young Muslim women in France regarding the new law. It seeks to capture how the law has had an influence on these women. Additionally it puts forward young Muslim women´s experiences of a secular society and their understandings of the veil. It is an empirical study of a qualitative character, based on unstructured interviews with seven Muslim women. Said´s notion of orientalism and Foucault´s idea of governmentality are central elements in the analysis. Further, the analysis of the empirical material is structured around a variety of concepts. The paper concludes that the law has contributed to an increased islamophobia in French society. Further, Muslim women are excluded to a greater extent due to the law. Hence the law has been extended beyond the educational sphere. Muslim women in this study are stigmatised due to their veil and the law has suddenly legitimatized discrimination against them.
Swedish abstract
Den långa traditionen av sekularitet i Frankrike har ett stort inflytande i den publika sfären och har därmed blivit djupt rotad i den franska identiteten. Den sekulära ideologin har resulterat i en lag som förbjuder religiösa symboler i skolan. Sedan hösten 2004 får muslimska flickor inte längre bära slöja i skolan. Syftet med denna uppsats är att presentera unga muslimska kvinnors uppfattning och syn angående denna nya lag. Uppsatsen strävar efter att förstå hur lagen har påverkat dessa kvinnor. Arbetet betonar också unga muslimska kvinnors föreställning om slöjan såväl som deras erfarenheter av ett sekulärt samhälle. Essän är ett resultat av empiriskt arbete av kvalitativ karaktär byggd på ostrukterade intervjuer med sju muslimska kvinnor. Saids koncept orientalism och Foucaults teori om governmentality är centrala element i analysen. Analysen i sin helhet är baserad på olika begrepp. Arbetet konkluderar en ökning av muslimska kvinnors exkludering som en följd av lagen. Lagen har således fått effekter utanför skolans sfär. Muslimska kvinnor i den här studien är stigmatiserade på grund av deras slöja och lagen har plötsligt legitimerat diskriminering mot dem.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject France
Muslim women
veil
the law on religious symbols
orientalism
governmentality
secularism
integration
assimilation
social exclusion
discrimination
islamophobia
stigma
identity
gender
Handle http://hdl.handle.net/2043/6360 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics