Anpassad undervisning för elever med dyslexi - Skapandet av en meningsfull skolvardag för elever med dyslexi

DSpace Repository

Anpassad undervisning för elever med dyslexi - Skapandet av en meningsfull skolvardag för elever med dyslexi

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Anpassad undervisning för elever med dyslexi - Skapandet av en meningsfull skolvardag för elever med dyslexi
Author Karlsson, Andreas
Date 2008
Swedish abstract
Mitt syfte med detta arbete är att undersöka en grupp pedagogers inställning till hur man bäst bemöter dyslektiska elever i skolan och hur man kan underlätta deras skolvardag. Jag vill vidare undersöka om det finns en eller flera olika metoder som kan underlätta undervisningen för dyslektiska elever samt vikten av att få en tidig diagnos satt. Det har varit intressant och givande att läsa litteratur och att genomföra intervjuer med pedagogerna verksamma i Vänersborgs kommun. Jag har kommit fram till att något av det viktigaste är att den ansvarige pedagogen finner sitt eget arbetssätt i samspel med den enskilde eleven. Det gäller att känna till flera olika metoder för läs och skrivinlärning, men man kan inte klart premiera någon metod framför den andra. Vidare har jag funnit det oerhört viktigt att man så skyndsamt som möjligt kommer fram till en diagnos så att hjälp och stöd kan sättas in i god tid.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetssätt
diagnos
dyslexi
kommunikation
metoder
samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/6368 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics