Identitetsförändring- I samband med migration

DSpace Repository

Identitetsförändring- I samband med migration

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Identitetsförändring- I samband med migration
Author Jashari, Adelina ; Porca, Enida
Date 2007
English abstract
ABSTRACT The conception of what identity, belonging and religion is to many youth in the today’s multicultural Swedish society has evoked a curiosity by us who has led to by that means wanted to find out more about how identity change can appear in relation to migration. Our own thoughts and ponder has inspired us to become engrossed further and light on these questions. Partly because this substance lie us close personally we wanted to research and discern to see in case this phenomenon is similar among other youth or not? Our informers self picture is dependence by both the past and the future. The past includes their pedigree, values and their cultural belonging from the origin country. Whereas the future include meetings with new persons and culture in the destination country, which cause an influence to individual create by the own identity. These two phenomenons are dependence by each other for youth in their turn shall know to give rise to an existing identity in the present. The changes that we illuminate in discretion with our survey can seem as many. The youth has debate everything from how they are allowed to behave, to how they would like to be but who cant due to by their ethnic belonging.
Swedish abstract
ABSTRAKT En föreställning om vad identitet, tillhörighet och religion för många ungdomar i dagens mångkulturella svenska samhälle har framkallat en nyfikenhet hos oss som har lett till att vi härigenom ville ta reda på mer om hur identitetsförändring kan te sig i samband med migration. Våra egna tankar och funderingar har inspirerat oss till att fördjupa oss ytterligare och belysa dessa frågor. Dels för att detta ämne ligger oss nära personligt ville vi forska och urskilja ifall detta fenomen är likadant hos andra ungdomar eller inte? Våra informanters självbild är beroende av både det förgångna och det framtida. Det förgångna inkluderar deras härkomst, värderingar samt deras kulturella tillhörighet från ursprungslandet. Medan det framtida inkluderar möten med nya människor och kulturer i destinationslandet, vilket gör att detta kan influera till individens skapande utav den egna identiteten. Dessa två fenomen är beroende utav varandra för att ungdomarna i sin tur skall kunna skapa en existerande identitet i nuet. Förändringarna som vi belyser i takt med vår undersökning kan tyckas vara många. Ungdomarna har diskuterat allt ifrån hur de är till sättet och hur de är tillåtna att bära sig åt, till hur de skulle vilja vara men inte kan det på grund utav deras etniska tillhörighet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject identitet, invandrare, kultur, etnicitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/6391 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics