Natursyn och kärnkraft / View of nature and nuclear power

DSpace Repository

Natursyn och kärnkraft / View of nature and nuclear power

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Natursyn och kärnkraft / View of nature and nuclear power
Author Gustavsson, Karin
Date 2008
English abstract
The nuclear power have, as long as it has been existing, been a discussed source of energy. The purpose with this report is to study and to get a picture if how and in what way the view of nature cohere with the opinions about nuclear power. I have described what energy is, the history of nuclear power in Sweden and as a source of energy. I have also described the positive and the negative aspects of nuclear power. To be able to present a picture of view of nature and nuclear power I have done quality interviews with persons who, in different ways, are familiar with the problems of nuclear power. My investigation has shown that view of nature is a complex and wide concept that we should be aware of in our work towards a more sustainable society.
Swedish abstract
Kärnkraften har så länge den funnits varit en omdebatterad energikälla. Syftet med denna uppsats är att utreda och få en bild av hur och på vilket sätt natursynen hänger ihop med åsikter om kärnkraft. Jag har redogjort för vad energi är, kärnkraftens historia i Sverige och som energikälla samt beskrivit för- och nackdelarna med kärnkraften. För att kunna ge en bild av kärnkraft och natursyn har jag genomfört kvalitativa intervjuer med personer som på olika sätt är insatta i problematiken kring kärnkraften. Min undersökning visar bland annat att natursyn är ett komplext och stort begrepp som vi bör vara medvetna om hur det fungerar i arbetet för att förbättra miljön.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject view of nature
nuclear power
Handle http://hdl.handle.net/2043/6410 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics