Varför har elever svårigheter med lärande i matematik?

DSpace Repository

Varför har elever svårigheter med lärande i matematik?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför har elever svårigheter med lärande i matematik?
Author Ekstrand, Louise ; Malmlöf, Malin
Date 2008
Swedish abstract
Det övergripande syftet med detta arbete är att ta reda på vilka orsaker som gör att elever får svårigheter med lärande i matematik. Vi vill ta reda på hur vi kan identifiera dessa elever i ett tidigt skede och då arbeta förebyggande mot svårigheterna. För att få svar på våra frågor har vi studerat relevant litteratur inom ämnet. Vi har även intervjuat fem lärare som arbetar med matematikundervisning i de lägre åldrarna för att ta reda på deras erfarenheter och åsikter. Resultatet visar att orsakerna till varför elever får svårigheter med lärande i matematik främst beror på brister i undervisningen samt elevens självförtroende till sitt lärande. Några slutsatser vi kan dra av detta är att orsakerna i många fall är sådana som vi lärare kan göra något åt genom vår undervisning och vårt förhållningssätt till eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Matematik
matematiksvårigheter
Lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/6411 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics