Elever med ADHD i särskolan

DSpace Repository

Elever med ADHD i särskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Blixt, Anneli
dc.date.accessioned 2008-08-29T07:13:40Z
dc.date.available 2008-08-29T07:13:40Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/6506
dc.description Arbetet handlar om elever med ADHD inom särskolan i allmänhet och pedagogers uppfattningar om hur skolan bör arbeta med elever som har ADHD i synnerhet. Syftet med arbetet är med andra ord att belysa hur pedagoger talar om hur man bör arbeta med ADHD-problematiken i en skolmiljö. Arbetet baseras på intervjuer och i intervjuundersökningen framgick det att pedagogerna arbetade mycket individuellt och arbetet skedde dels i grupper av elever men även på en individuell basis sett ur ett elevperspektiv. Fyra pedagoger har uttalat sig i frågan och det är därför inte möjligt att dra några generella slutsatser angående hur särskolor arbetar med elever som diagnostiserats med ADHD, men detta till trots är det möjligt att bland dessa fyra skönja vissa samstämmigheter, t.ex. att de arbetar mycket med att upprätthålla dagliga rutiner samt att de tar till samma typer av hjälpmedel, bl.a. stora klockor, white-boards och tydliga scheman med visuella symboler. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject neuropsykiatriska diagnoser en
dc.subject särskild pedagogik en
dc.subject ADHD en
dc.subject särskolan en
dc.subject pedagogers arbete en
dc.title Elever med ADHD i särskolan en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics