PBL som didaktisk metod i vuxenutbildning - Tutorers upplevelser

DSpace Repository

PBL som didaktisk metod i vuxenutbildning - Tutorers upplevelser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title PBL som didaktisk metod i vuxenutbildning - Tutorers upplevelser
Author Allgulander, Christina
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med arbetet har varit att belysa PBL som didaktisk metod genom att undersöka hur tutorer upplever denna. Jag har genomfört åtta semistrukturerade intervjuer med tutorer vid läkarutbildningen i Lund. Sammanfattningsvis pekar resultatet av min undersökning på att PBL-metoden är en lämplig didaktisk metod på läkarutbildningen i Lund. De flesta tutorer tycker också att studenterna är positivt inställda till metoden och att de tar ett stort ansvar för sitt lärande. Gruppdynamiken och grupprocessen har mycket stor inverkan och betydelse för PBL-arbetet och den sociala processen spelar en framträdande roll för tutorernas positiva upplevelser av sin yrkesroll. Dessutom kan jag konstatera att PBL-metoden innebär många positiva upplevelser för tutorer och att metoden har ett stort didaktiskt värde. Nyckelord: Basgrupper, gruppdynamik, grupprocess, kommunikation lärandeprocess, PBL, tutorer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject PBL
tutorer
Handle http://hdl.handle.net/2043/6725 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics