En läromedelsgranskning ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

En läromedelsgranskning ur ett genusperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En läromedelsgranskning ur ett genusperspektiv
Author O.Månsson, Linda
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att granska Ulf Janssons litteraturhistoriska lärobok för gymnasieskolan, Litteraturen lever, ur ett genusperspektiv. En del av föresatsen är att se om den är mer jämlik än sin föregångare Den levande litteraturen. Undersökningen är både kvantitativ och kvalitativ och utgår från Yvonne Hirdmans genusperspektivistiska begrepp, dikotomi och hierarki. Resultatet visar en underrepresentation av kvinnliga författare och tecken på hierarki, den manliga normens logik. Det komparativa inslaget visar att Litteraturen lever inte är nämnvärt mer jämlik än Den levande litteraturen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genusperspektiv
läromedel
litteraturhistoria
Handle http://hdl.handle.net/2043/6810 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics