Vad tänker ni på när ni handlar? - En kvalitativ studie om gymnasielevers syn på konsumtion och hållbar utveckling

DSpace Repository

Vad tänker ni på när ni handlar? - En kvalitativ studie om gymnasielevers syn på konsumtion och hållbar utveckling

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Capriles Paez, Tulio
dc.contributor.author Smrekar, Marija
dc.date.accessioned 2008-11-21T10:10:48Z
dc.date.available 2008-11-21T10:10:48Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/6816
dc.description Syftet med vårt arbete är att undersöka hur en grupp gymnasielever resonerar kring sambandet mellan konsumtion och hållbar utveckling. Vi undrar även hur eleverna ser på skolans roll i lärande för hållbar utveckling. Arbetet är baserat på två kvalitativa fokusgruppsintervjuer med gymnasieelever från två olika program och skolor. Fyra omvårdnadselever på den ena skolan deltog i en fokusgruppsintervju medan de övriga fyra eleverna, som gick i samhällsprogrammet på en annan skola, deltog i den andra fokusgruppsintervjun. Resultatet visade att de flesta eleverna förstår hur konsumtion kan påverka omvärlden och att de även känner att de kan påverka genom medvetna konsumtionsval. I det här sammanhanget lyfter eleverna fram empatiskt förhållningssätt som nyckeln till att skapa engagemang. Eleverna upplever att de lever i två kunskapsvärldar, en i skolan och en utanför skolan. De menar att skolan gör för lite och det är mest utanför man lär sig om empati, konsumtion och hållbar utveckling. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
dc.subject Konsumtion en
dc.subject hållbar utveckling en
dc.subject lärande för hållbar utveckling en
dc.subject värdegrund en
dc.subject Kasam en
dc.subject empati en
dc.subject informellt och formellt lärande en
dc.title Vad tänker ni på när ni handlar? - En kvalitativ studie om gymnasielevers syn på konsumtion och hållbar utveckling en
dc.title.alternative Students’ Thoughts on Consumption and Sustainable Development en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics