Tester - ett bra verktyg vid långtidssjukskrivnas återgång till arbete?

DSpace Repository

Tester - ett bra verktyg vid långtidssjukskrivnas återgång till arbete?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tester - ett bra verktyg vid långtidssjukskrivnas återgång till arbete?
Author Lindroos, Elisabeth
Date 2008
Swedish abstract
Jag har haft möjlighet att följa en HR- konsults (Human Resources) arbete med grupp långtidssjukskrivna under en bedömning av arbetsförmåga på ett stort företag i västra Skåne. Under dessa arbetstillfällen har gruppdeltagarna fått göra ett antal tester. Testerna har varit intresse och yrkestester samt personlighetstest. Då jag tidigare själv haft möjlighet att göra dessa tester har jag blivit nyfiken på andras upplevelser av att göra tester. Mitt syfte med detta examensarbete är att ta reda på en grupp långtidssjukskrivnas attityder till test och vilken betydelse dessa kan ha för individens återgång till arbete eller studier. Jag vill ta reda på om testresultaten stämmer överens med den testades egen bild av sig själv, gällande egenskaper, intressen och personlighet. Jag vill också ta reda på om testernas resultat stämmer överens med deltagarnas egen bild av tänkbar studie alternativt yrkesframtid, samt om deltagarna själva anser att de har haft någon hjälp av testerna. Resultatet på detta arbete har arbetats fram genom kvalitativa metoder så som intervjuer med deltagarna. Huvudresultatet på min studie har visat att deltagarnas egna bilder av sig själva stämmer överens med testresultaten – om deltagarna hade varit friska. Eftersom deltagarna nu inte är friska så ser de sina testresultat som relativt oanvändbara. Det har ändå visat sig att deltagarna har haft positiva upplevelser av att göra dessa tester då det upplevts stärkt deras självbild.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bedömning av arbetsförmåga
Långtidssjukskriven
MBTI
Yrkes och intressetester
Handle http://hdl.handle.net/2043/6918 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics