Underlag till ramverk för en provbank i grundskolan

DSpace Repository

Underlag till ramverk för en provbank i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Underlag till ramverk för en provbank i grundskolan
Author Jönsson, Anders ; Svingby, Gunilla
Date 2008
English abstract
This report compares and analyzes a selection of item banks with regard to the proposed purposes of a future item bank for Swedish compulsory school. Several purposes are presented, but the formative purpose, with its potential to support schools and teachers in their efforts to help the students reach the national goals, is seen as the most important. The item bank can realize this purpose by making the goals clearer and more specific. Furthermore, an item bank can aid the students in reaching the national goals by providing high-quality tasks; assessing students’ strengths and weaknesses. An item bank can also contribute to increased agreement between different assessors, with regard to student fulfilment of the national goals, by showing how the national goals can be assessed. This, however, might be restricted to the tasks provided by the item bank. On condition that the proposed item bank includes resources for developing teachers’ assessment competence in a more general way, both formative and summative purposes for classroom assessment can be favoured. That the item bank could indeed have this function is shown by the analysis of international experiences.
Swedish abstract
I denna artikel jämförs och analyseras ett urval av provbanker i relation till de föreslagna syftena för en framtida provbank i grundskolan. Flera syften presenteras, men det formativa syftet, med dess potential att stötta skolor och lärare i deras arbete med att hjälpa eleverna nå de nationella målen, ses som det viktigaste. Provbanken kan uppnå detta syfte genom att förtydliga och konkretisera målen. En provbank kan dessutom hjälpa eleverna att nå de nationella målen genom att bistå med uppgifter av hög kvalitet samt stöd för att bedöma elevernas styrkor och svagheter. En provbank kan även bidra till ökad likvärdighet i bedömningen genom att visa hur de nationella målen kan bedömas. Denna effekt riskerar dock vara begränsad till de uppgifter som finns i provbanken. Om den föreslagna provbanken även inkluderar resurser för att vidareutveckla lärarnas bedömningskompetens, kan emellertid effekten eventuellt överskrida de uppgifter som tillhandahålls i provbanken, vilket visas genom analyser av internationella erfarenheter.
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Educare;2
Series/Issue Educare;2
ISSN 1653-1868
Language swe (iso)
Subject formativ bedömning
provbank
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/6979 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics