MAU Logo
MAU Logo

Utskrift från Malmö universitet - mau.se

Kvalitet inom universitets och högskolebibliotek - redovisning av enkät 2008

DSpace Repository

Kvalitet inom universitets och högskolebibliotek - redovisning av enkät 2008

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Kvalitet inom universitets och högskolebibliotek - redovisning av enkät 2008
Author Nilsson, Jan ; Vall, Martina
Date 2008
Swedish abstract
Ett övergripande problem med utvärdering av informations/biblioteksverksamhet är att det fortfarande nästan enbart är traditionella uppgifter som utvärderas. En annan aspekt är att mäta kvalitet och nytta i andra än ekonomiska termer – d.v.s. kvalitativa indikatorer och mått. Denna rapport innehåller en inventering (ej bedömning) vilka metoder, ansatser och initiativ som idag finns eller håller på att utvecklas på lärosätena/biblioteken för att mäta kvalitet på icke-kvantitativa sätt.
Publisher SUHF, Forum för bibliotekschefer, Arbetsgruppen för kvalitetsfrågor
Language swe (iso)
Subject quality
quality measurement
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Library and information science
Handle http://hdl.handle.net/2043/7089 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics