Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till idrotten

DSpace Repository

Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till idrotten

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Peterson, Tomas
dc.contributor.author Norberg, Johan R
dc.date.accessioned 2009-01-08T13:21:00Z
dc.date.available 2009-01-08T13:21:00Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.isbn 978-91-38-22996-5 en
dc.identifier.issn 0375-250X en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/7223
dc.description Idrottsstödsutredningen under ledning av Tomas Peterson tillsattes i mars 2007 med det övergripande uppdraget att 1)utvärdera om effekterna av statens stöd till idrotten överensstämmer med den statliga idrottspolitikens syften och då särskilt beakta idrottens betydelse för folkhälsan och för demokratin inom idrottens föreningsliv, 2) föreslå en framtida inriktning på statens stöd till idrotten och 3) föreslå utformning av lämpliga indikatorer för att mäta det statliga stödets effekter. Utredningen lämnade sitt betänkande i juni 2008. Bland förslagen kan nämnas att målen för statens stöd till idrotten ska kompletteras med ett barnperspektiv och att idrottsrörelsens nuvarande vinstdelningssystem med AB Svenska Spel ersätts med ett behovsprövat och i förväg fastställt spelbidrag. Vidare föreslås en bred och förbundsövergripande talangsatsning med syfte att stärka svenska idrotters internationella konkurrenskraft. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Fritze
dc.relation.ispartofseries Statens offentliga utredningar;2008:59 en
dc.subject idrottspolitik se
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en
dc.title Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till idrotten en
dc.type Report en
dc.identifier.paperprint 0 en
dc.contributor.department Malmö University. School of Teacher Education en
dc.description.other Tomas Peterson (utredare) Johan R Norberg (huvudsekreterare)
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en
dc.identifier.url http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/66/71/bc89126c.pdf
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics