På sporet af den levede tid. Oral history i teori og praksis

DSpace Repository

På sporet af den levede tid. Oral history i teori og praksis

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title På sporet af den levede tid. Oral history i teori og praksis
Author Høg Hansen, Anders
Date 2008-12
Swedish abstract
I dette essay diskuterer jeg vidnesbyrdet som kilde til at belyse forholdet mellem erindring og historie med en orientering omkring erindringer af krig og konflikt. Jeg anvender her fortrinsvis metoden og forskningsområdet oral history, som fokuserer på det mundtlige vidnesbyrd. Essayet vil udfolde nogle af komplikationerne ved den indbyggede tvetydighed i begrebet ’history’ og metoden ’oral history’. Som underlag for diskussionen har jeg anvendt min egen spæde forskning omkring erindringer af krig og konflikt, her belyst ved tre mini-cases eller eksempler, hvor jeg inddrager såvel mundtlige som skriftlige kilder/erindringer. Mit sigte er her at udfolde og undersøge informanternes genfremstilling i forskellige genrer og tider i forhold til begivenhederne som skildres – men også at belyse, hvordan oplevelserne har påvirket den nærmeste familie.
Link http://www.hexis.dk... (external link to publication)
Publisher Foreningen Hexis
Host/Issue Praktiske Grunde
ISSN 1902-2271
Pages 3-4/2008, 6-30
Language dan (iso)
Subject memory
narrative
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/7236 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics