Suezkrisen

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Suezkrisen
Author Sjöberg, Tommie
Date 2008
Swedish abstract
I boken beskrivs och analyseras bakgrunden, händelseförloppet och hanterandet av Suezkrisen 1956. Två övergripande problemområden står i centrum för diskussionen. Det ena är hur man från de ledande västmakternas sida tänkte sig att kunna sätta stopp för den egyptiska nationaliseringen av Suezkanalen, som hade inletts i juli 1956. Det andra är hur man skulle sätta stopp för Storbritanniens, Frankrikes och Israels militära intervention och istället få till stånd en fredlig lösning av konflikten.
Publisher Studentlitteratur
Series/Issue Tema historia
ISBN 978-91-44-01823-2
Pages 104
Language swe (iso)
Subject Suezkrisen
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/7489 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics