Blommor och blad - en miljard - Matematik i förskolan

DSpace Repository

Blommor och blad - en miljard - Matematik i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Blommor och blad - en miljard - Matematik i förskolan
Author Nilsson, Mia ; Söderlindh, Jessika
Date 2009
Swedish abstract
Nilsson, M & Söderlindh, J (2009). Blommor och blad – en miljard, Matematik i förskolan. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö Högskola. Syftet med detta examensarbete är att få inblick i hur pedagoger ser på matematik i förskoleverksamheten och hur man arbetar pedagogiskt med matematik. Genom intervjuer tar vi reda på hur åtta pedagoger tänker och arbetar med matematik och med hjälp av olika observationstillfällen får vi inblick i verksamheten på några olika förskolor. Huvudfrågorna som ställs är: • Hur ser pedagogerna på matematik i förskolan? • Hur ser det pedagogiska arbetet kring matematik ut i förskolan? • Hur lyfter pedagogerna fram matematiken i verksamheten? Utgångspunkterna är teorier om hur man arbetar med matematik i förskolan. Vidare undersöks synen på ämnet matematik för förskolebarn förr och nu. I vårt examensarbete har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Vi har gjort intervjuer med åtta pedagoger och observationer vid fyra olika förskolor i Skåne. I denna studie kom vi fram till att man dagligen arbetar aktivt med matematiken, men att pedagogerna behöver bli mer medvetna om sitt agerande och i högre grad tillvarata de vardagliga tillfällen som ges för matematiskt lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
Matematik
Lek
Pedagogik
Vardagslärande
Attityder
Handle http://hdl.handle.net/2043/7549 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics