Empowerment och ett patientcentrerat förhållningssätt. Relationen mellan sjuksköterskor och patienter - en systematisk litteraturstudie.

DSpace Repository

Empowerment och ett patientcentrerat förhållningssätt. Relationen mellan sjuksköterskor och patienter - en systematisk litteraturstudie.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Empowerment och ett patientcentrerat förhållningssätt. Relationen mellan sjuksköterskor och patienter - en systematisk litteraturstudie.
Author Håkansson, Katarina ; Ladelfa, Christine
Date 2009
English abstract
Today patients are faced with more demands when it comes to participation in their own care, which leads to more focus on empowerment and patient centred care. The aim of this review is to investigate empowerment and patient centred care when it comes to the relationship between nurses and patients. Issues that will be addressed are nurses views on this approach and patients experiences of empowerment and patient centred care in the relationship with nurses. The method is based on Goodman's seven steps for a systematic literature review. The result is based on ten scientific articles. From the results of the articles different categories emerged such as power sharing and partnership versus power imbalance and one-way communication. The results show power sharing and partnership between nurses and patients when empowerment and patient centred care is established. Patients experience participation and self determination when it comes to decision-making regarding their own care. The results also show that patients experience power imbalance and one-way communication in the relationship with nurses when nurses don’t view empowerment and patient centred care as an alternative.
Swedish abstract
Empowerment och ett patientcentrerat förhållningssätt är i högsta grad aktuellt eftersom det idag läggs ett allt större ansvar på patienterna vad gäller delaktighet i utformandet av den egna vården och omvårdnaden. Syftet med denna litteraturstudie är därmed att undersöka empowerment och ett patient centrerat förhållningssätt i mötet mellan sjuksköterskor och patienter. Fokus ligger på hur sjuksköterskorna ser på detta förhållningssätt i sitt arbete med patienterna samt vilka erfarenheter patienterna har av empowerment och ett patientcentrerat förhållningssätt i relationen till sjuksköterskorna. Metoden i denna systematiska litteraturstudie är baserad på Goodmans sju steg för hur en systematisk litteraturstudie ska genomföras. Resultatet är baserat på tio vetenskapliga artiklar. Utifrån resultatet i dessa artiklar framträder två kategorier i form av maktfördelning och samarbete samt maktobalans och envägskommunikation. När empowerment och ett patientcentrerat förhållningssätt används leder detta till maktfördelning och ett samarbete mellan sjuksköterskor och patienter, vilket upplevs som positivt. Patienterna upplever vidare delaktighet och möjlighet till självbestämmande vad gäller den egna vården och omvårdnaden. När empowerment och ett patientcentrerat förhållningssätt inte ses som ett alternativ av sjuksköterskorna upplever patienterna en maktobalans och envägskommunikation i relationen till sjuksköterskorna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject empowerment
envägskommunikation
maktfördelning
maktobalans
patientcentrerat förhållningssätt
samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/7589 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics