Empowerment för brukare inom LSS -organisatoriska förutsättningar i fyra stadsdelar i Malmö

DSpace Repository

Empowerment för brukare inom LSS -organisatoriska förutsättningar i fyra stadsdelar i Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Empowerment för brukare inom LSS -organisatoriska förutsättningar i fyra stadsdelar i Malmö
Author Omdal, Therese ; Pettersson, Ann-Christine
Date 2009
Swedish abstract
Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS 1993:387) ska verksamheterna inom LSS grundas på respekt utifrån den enskilde individens integritet och självbestämmande samt i största möjliga utsträckning ge den funktionshindrade medbestämmande och inflytande över insatser som ges. Vidare är det verksamhetens ansvar att främja jämlikhet, gällande levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för att ge den funktionshindrade möjlighet att leva som andra. Trots lagstiftningen påvisar forskningen tydliga brister ute i verksamheten. Vår uppsats syftar till att på en strukturell nivå se hur resonemanget kring olika organisatoriska strategier ser ut för att främja brukarnas inflytande och självbestämmande mellan olika stadsdelar i Malmö samt att undersöka skillnader och likheter mellan dessa stadsdelar. Empowerment är ett betydande begrepp inom LSS men alla stadsdelar i Malmö arbetar på olika sätt för att främja brukarnas möjlighet till självbestämmande och inflytande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Empowerment
Funktionshinder
Inflytande
Delaktighet
Organisationsperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/7623 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics