Kundrelationer i reklambranschen

DSpace Repository

Kundrelationer i reklambranschen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kundrelationer i reklambranschen
Author Eriksson, Kristina
Date 2008
English abstract
The purpose of this essay is to understand how advertising agencies can create long-term customer relationships. The author will do this by using qualitative studies and theory. The study has been made through personal interviews with eleven persons who work at four different advertising agencies. At all the agencies interviews has been made with one person in a leading position, one account manager and one with creative tasks (Art Director or Copywriter). The results of the interviews have been linked to the relevant literature within customer relations. The author’s conclusions from the study are that the most important factor when it comes to creating long-term relations is to create good advertising. Still the advertising agencies believe that the most important reason for customer lost depends on the changes in the customer’s management. The personal relations are believed to be important. When it comes to the question whether short-term relationships is a problem or not that’s a question hard to answer when a qualitative method has been used. The empiricism hints that short-term relationships could be a problem for the advertising agencies. It’s worth emphasizing that only one agency mentioned that their agency suffered from this problem.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att utifrån kvalitativa intervjuer och teori förstå hur reklambyråer kan skapa långvariga kundrelationer. Studien har gjorts genom personliga intervjuer med elva personer som arbetar på fyra olika reklambyråer. På samtliga byråer har intervjuer gjorts med en person i ledande position, en produktionsledare samt en kreatör (Art Director eller Copywriter). Intervjumaterialet har analyserats genom kodning med en kvalitativ ansats. Resultatet av intervjuerna har knutits till relevant litteratur inom ämnet kundrelationer. Slutsatser författaren har dragit av sin studie är att det reklambyråerna anser är det viktigaste för att skapa långsiktighet är att göra bra reklam. Trots detta anser byråerna att den vanligaste orsaken till kundbortfall är att det byts ut människor på kundsidan; att det kommer en ny marknadschef. Den personliga relationen framhävs som väldigt viktig. När det gäller frågan om korta kundrelationer är ett problem för branschen är det svårt att besvara då en kvalitativ metod används i uppsatsen, dock ger empirin en fingervisning om att korta kundrelationer kan vara ett problem för branschen. Det är dock värt att poängtera att endast en byrå ansåg att den egna verksamheten led av detta problem.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject kundrelationer
reklambyrå
relationsmarknadsföring
kundbortfall
strategi
marknadsföring
Handle http://hdl.handle.net/2043/7628 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics