Att behandla hypertoni med hjälp av icke-farmakologiska metoder

DSpace Repository

Att behandla hypertoni med hjälp av icke-farmakologiska metoder

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att behandla hypertoni med hjälp av icke-farmakologiska metoder
Author Nihlberg, Linn ; Storjordet-Persson, Emely
Date 2009
English abstract
Hypertension is now a national disease which affects many patients in care. It is therefore important as a nurse to have knowledge of the different treatments. The aim was to study the lifestyle changes that can affect hypertension and to highlight the nurse's role in the non-pharmacological methods. Focus focused on primary care in patients who were over 18 years. The literature study is based on ten scientific articles. The outcome category was in diet, obesity, weight, physical activity, breathing, stress, smoking and alcohol. The results showed that counseling was an important factor for the lifestyle changes that should be achieved in hypertension.
Swedish abstract
Hypertoni är idag en folksjukdom som berör många patienter i vården. Det är därför viktigt som sjuksköterska att ha kunskap om de olika behandlings-metoderna. Syftet var att studera vilka livsstilsförändringar som kan påverka hypertoni och att belysa sjuksköterskans roll vid de icke-farmakologiska metoderna. Fokus inriktades mot primärvården hos patienter som var över 18 år. Litteraturstudien är baserad på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet kategoriserades i kost, övervikt, viktminskning, fysisk aktivitet, andning, stress, rökning och alkohol. Resultatet påvisade att rådgivning var en viktig faktor för de livsstilsförändringar som bör uppnås vid hypertoni.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject counseling
hypertension
lifestyle changes
nurse
primary care
Handle http://hdl.handle.net/2043/7642 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics