EQ som fenomen-Emotionell intelligens i praktiken- Elevers tankar och upplevelser av emotionell träning

DSpace Repository

EQ som fenomen-Emotionell intelligens i praktiken- Elevers tankar och upplevelser av emotionell träning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title EQ som fenomen-Emotionell intelligens i praktiken- Elevers tankar och upplevelser av emotionell träning
Author Jönsson, Cecilia ; Freij, Camilla
Date 2009-01-29
Swedish abstract
Med vårt examensarbete har vi undersökt EQ, emotionell intelligens, som fenomen och dess innebörd på klassrumsklimatet. Vi har fått ta del av elevers tankar och upplevelser kring emotionell träning i klassrummet samt vilken betydelse de anser att emotionell träning i klassrummet har. Vi har utfört ett projekt i en femteklass, där vi rent praktiskt har arbetat med emotionell träning. Vi har utfört en kvalitativ studie med intervjuer och observationer. Vår slutsats är att eleverna har fått ett positivt förhållningssätt till emotionell träning och att de ser positivt på ett fortsatt arbete i ämnet. Vårt resultat pekar på att inga specifika skillnader kan urskiljas i klassrumsklimatet eller i klassen som grupp, däremot har vi observerat märkbara förändringar hos den enskilde individen. Likt forskning visar våra antaganden på att, för att kunna fungera i grupp måste man först ha förmågan till att känna sig själv. Både vårt resultat och forskning inom området visar att arbetet med emotionell tärning är en lång process som kräver ett kontinuerligt arbete. Vår sammanfattande slutsats är att vi har observerat goda effekter av emotionell träning hos eleverna. Träning av den emotionella intelligensen blir allt viktigare i ett samhälle som står i ständig förändring. Därför bör den uppmärksammas mer i skolans värld och finnas tillhands som ett pedagogiskt verktyg i ett förebyggande syfte. Nyckelord: EQ, emotionell intelligens, emotionell träning, skola och elevperspektiv. 3
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject EQ
emotionell intelligens
emotionell träning
skola
elevperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/7652 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics