Värdegrundsarbete i praktiken - hur man arbetar med värdegrundsfrågor på två olika förskolor

DSpace Repository

Värdegrundsarbete i praktiken - hur man arbetar med värdegrundsfrågor på två olika förskolor

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Värdegrundsarbete i praktiken - hur man arbetar med värdegrundsfrågor på två olika förskolor
Author Larsson, Anna
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med arbetet har varit att undersöka hur man på två olika förskolor, dvs. en av svenska kyrkans förskolor och på en kommunal förskola arbetar med värdegrundsfrågorna allas lika värde, samarbete, rätt och fel, självkänsla och självförtroende. Med hjälp av fyra kvalitativa halvstrukturerade intervjuer har detta undersökts. De intervjuade är alla förskollärare och arbetar på förskolorna jag valt att undersöka. Resultatet visar att man på de undersökta förskolorna arbetar på liknande sätt och att värdegrundsfrågorna lyfts fram ungefär lika mycket. Nyckelord: Förskola, Svenska kyrkan, värdegrund, värdegrundsfrågor
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject värdegrund
förskola
svenska kyrkan
värdegrundsfrågor
Handle http://hdl.handle.net/2043/7653 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics