Kartläggning av produktion och användning av OER vid några svenska lärosäten : rapport från "OER i öppna digitala arkiv"

DSpace Repository

Kartläggning av produktion och användning av OER vid några svenska lärosäten : rapport från "OER i öppna digitala arkiv"

Details

Files for download Overview of item record
Publication Report
Title Kartläggning av produktion och användning av OER vid några svenska lärosäten : rapport från "OER i öppna digitala arkiv"
Author Jonsson, Hanna ; Hylén, Jan
Date 2009
Swedish abstract
Under 2008 genomfördes en kartläggning inom openaccess.se-projektet "OER i öppna digitala arkiv". Resultatet från sammanställs i denna rapport och omfattar en omvärldsanalys av OER i världen idag samt en kartläggning av användande och produktion av OER vid fem svenska lärosäten, Högskolan i Borås, Göteborgs Universitet, Malmö Högskola, Stockholms Universitet samt Uppsala Universitet. Enkätstudien och intervjuerna visar att begreppet OER och även begreppet digitala lärresurser fortfarande är nytt för många, men själva företeelserna används av över hälften av de som ingått i studierna. Även produktionen och viljan att dela med sig av det som produceras är relativt hög. Studierna visar också på att det i samband med användande och produktion av OER och digitala lärresurser finns många närliggande frågor av såväl kunskapsmässig som mer praktisk natur som är viktiga både för undervisande personal och ledning: Upphovsrättsliga frågor, stöd och incitament för användning och utveckling av digitalt undervisningsmaterial och nytto-kostnadsanalyser är några punkter där det behövs mer information och goda exempel på hur arbetet kan läggas upp.
Publisher openaccess.se
Pages 30
Language swe (iso)
Subject öppna lärresurser
öppna digitala lärresurser
produktion av undervisningsmaterial
open educational resources
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/7689 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics