"Att fånga kunskapandet" En projektrapport om vägen från idé till gestaltning av en bilderbok

DSpace Repository

"Att fånga kunskapandet" En projektrapport om vägen från idé till gestaltning av en bilderbok

Details

Files for download
Icon
Projektrapport
Icon
Titelsida, sammandrag, ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Att fånga kunskapandet" En projektrapport om vägen från idé till gestaltning av en bilderbok
Author Persson, Samantha ; Zachrisson, Jessica
Date 2009
Swedish abstract
Det sägs ibland att människan kan tala hundra olika språk men endast använder ett… Genom att arbeta multimodalt, det vill säga genom att gestalta vårt examensarbete med hjälp av olika uttryckssätt, arbetar vi på det sätt som våra huvudämnen, Barndoms- och ungdomsvetenskap och Kultur, medier och estetik, förespråkar. Huvudämnenas grundsyn är likartade och gemensamma nämnare för dessa är bland annat intresset för hur kunskap och mening skapas i språkliga sammanhang. Inom båda huvudämnena arbetas det mycket med det vidgade språkbegreppet. Båda huvudämnena bygger på det sociokulturella perspektivet som innebär att mening skapas i ett sammanhang och att man lär i den kontext man ingår i. Olika människor tolkar och förstår sin omvärld på olika sätt. En del människor föredrar att uttrycka sig genom bild, andra genom text. Det finns många olika sätt att uttrycka sig på, exempelvis genom dans, drama eller sång. På en förskola finns det många som kan så mycket. Pedagoger som har lång arbetslivserfarenhet, nyutexaminerade, idésprutande pedagoger, föräldrar, annan personal som finns i verksamheten och barn. Utnyttjar och tar vi del av all denna kunskap på bästa möjliga sätt? Tanken med vår undersökning är att ta vara på en del av all den kunskap som finns i en verksamhet och att använda denna kunskap i en gestaltning. Genom undersökningen ramar vi in vad pedagoger på en specifikt utvald förskola efterfrågade för form och innehåll i en bok, detta utifrån barngruppens behov. En kvalitativ undersökning är utförd, denna är baserad på intervjuer med fem pedagoger. Intervjuerna har analyserats åtskilliga gånger. Det som framkommer genom analysen är det som ligger till grund för den bilderbok vi skapat. Boken ger uttryck åt det som pedagogerna formulerade som ett behov att arbeta mera med i barngruppen. Det efterfrågades inte endast en bok utan också en sagopåse som innehöll de centrala begreppen i berättelsen. Sagopåsen är bland annat skapad för att underlätta återberättade, och för att barnen ska ha möjligheten att efteråt bearbeta sagan i den fria leken. I vår analysdel tar vi upp det nära sambandet mellan sagan och leken. Examensarbetet har givit oss nya insikter som vi kommer att bära med oss i vår framtida yrkesroll. Det har varit ett inspirerande och utvecklande arbete som fått oss att förstå vikten av att vi lär av varandra och att vi kan ha stor behållning av varandras kunskaper. Titeln på vårt examensarbete, Att fånga kunskapandet, säger en del om vad detta arbete handlar om. Det är pedagoger tillsammans med barn som skapar situationer för kunskapande. Man skapar och tillägnar sig kunskaper under processens gång.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/7694 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics