Läs- och skrivinlärning i Waldorf-, Montessori- och Reggio Emiliapedagogiken

DSpace Repository

Läs- och skrivinlärning i Waldorf-, Montessori- och Reggio Emiliapedagogiken

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läs- och skrivinlärning i Waldorf-, Montessori- och Reggio Emiliapedagogiken
Author Lindros, Lena ; Olsson, Cecilia ; Mesic, Semira
Date 2009
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att göra en jämförande undersökning om vilka likheter och skillnader det finns när det gäller läs- och skrivinlärningen mellan Waldorfskolans-, Reggio Emiliaskolans- och Montessoriskolans pedagogik. I vår empiriska undersökning använder vi oss av de kvalitativa undersökningsmetoderna, observation och intervju för att ta reda på hur verksamma pedagoger i skolans lägre åldrar arbetar med läs- och skrivinlärningen på de olika skolorna. Vi har intervjuat en pedagog på vardera skolan och observerat läs- och skrivundervisningen i tre dagar på varje skola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Läs- och skrivinlärning, Waldorf, Montessori, Reggio Emilia
Handle http://hdl.handle.net/2043/7724 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics