Bilden som ett didaktiskt redskap i historieundervisningen

DSpace Repository

Bilden som ett didaktiskt redskap i historieundervisningen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bilden som ett didaktiskt redskap i historieundervisningen
Author Åkesson, Anneli ; Jacobsson, Carina
Date 2009-02-12
Swedish abstract
Undersökningen syftar till att ta reda på hur pedagoger genom bilder kan ge kunskap, förståelse och inlevelse i och för historien. Vi undersöker även det källkritiska arbetet kring bilder samt hur vi kan sätta in bilden som redskap i ett historiedidaktiskt sammanhang. I arbetet jämför vi pedagogernas arbete med bilder i historieundervisningen på kommunala skolor och internationella friskolor. I undersökning använder vi oss av metoden kvalitativ intervju där fyra personer ingår. Resultatet visar att våra informanter, som samtliga är pedagoger, använder sig av bilder på olika sätt för att ge eleverna kunskaper på olika nivåer. Det visar också att eleverna får inlevelse i historien genom bilder. En källkritisk medvetenhet finns hos de fyra intervjupersonerna dock arbetar några mer ingående med källkritik av bilder. Det är på den här punkten större skillnader mellan de olika skolorna framträder.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject bild
förståelse
historieundervisning
historiedidaktik
inlevelse
kunskap
källkritik
Handle http://hdl.handle.net/2043/7773 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics