Dramaarbete i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dramaarbete i förskolan
Author Svensson, Christian ; Vigren Johansson, Kalle
Date 2009
Swedish abstract
Examensarbetet handlar om hur arbetet med pedagogiskt drama ser ut på förskolor. Huvudsyftet med undersökningen är att ta reda på vad förskollärare har för inställning till pedagogiskt drama samt om de känner att de har tillräckliga kunskaper för att använda det i den dagliga verksamheten. Vi har utgått från följande frågor: Hur ser verksamma förskollärare på pedagogiskt drama som en del av verksamheten i förskolan? Hur framställs pedagogiskt drama/dramalek i förskolans läroplan? Hur stor kompetens anser förskollärarna krävs för att leda denna typ av verksamhet? Hur är utbudet av litteratur eller andra kunskapskällor tillgängliga på arbetsplatserna? För att besvara dessa frågor har vi genomfört en enkätundersökning med förskollärare i Lunds kommun samt ett mindre antal intervjuer. Vi har utgått från litteratur som rör pedagogiskt drama i allmänhet samt drama och teaterarbete i förskolan. Vi har kommit fram till att drama trots sin popularitet är lågprioriterat. Genom undersökningen har vi även kommit fram till att knappt hälften av förskollärarna ansåg att det hade tillräcklig, eller mycket god kompetens att använda drama i förskolans verksamhet. Nyckelord: Pedagogiskt drama, dramalek, litteraturutbud, barn, förskola
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject pedagogiskt drama
förskola
dramalek
barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/7774 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics