"Graffiti som bildspråk - min estetiska läroprocess"

DSpace Repository

"Graffiti som bildspråk - min estetiska läroprocess"

Details

Files for download
Icon
projektredogörelse, ...
Icon
processportfolio, ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Graffiti som bildspråk - min estetiska läroprocess"
Author Andersson, Li F.
Date 2009
Swedish abstract
Idén till mitt examensarbete höstterminen 2008, kom från en lust att lära mig något som jag tidigare upplevt vara ett främmande språk: bildspråket graffiti. Jag hade även en vilja att undersöka en estetisk läroprocess på nära håll, och att i ett avslutande studentarbete, fördjupa mig i vad och hur kunskapande kan vara och se ut. Att själv vara den lärande och den gestaltande var ett val som gav mig en närhet till min undersökning, vilket både har stärkt min analys och skapat en svårighet till distans. Den estetiska läroprocessen där skissernas roll fått ta stor plats, har bestått av både individuellt och socialt lärande, något som jag i en analys av lärandet kunnat reflektera över. Jag har kommit fram till att det sociokulturella lärandet borde ha fått mer plats, för det är främst bristen på det som skapat låsningar under projektets gång. Jag har fått ny kunskap om informellt lärande och hur olika kunskapsformer kan se ut och att lust, utmaning och mod kan vara tre positiva drivkrafter i ett lärande. Jag har uppnått de mål jag satt för mitt projekt, samt skapat en grundkunskap till graffiti som bildspråk. Min förhoppning är att denna projektredogörelse och min processportfolio kommer att komplettera varandra och ge en bra helhetsbild av mitt examensarbete hösten 2008.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject estetisk läroprocess
graffiti
Handle http://hdl.handle.net/2043/7791 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics